Distances līgums

Distances līgums

Interneta vietnē ciekursmedia.lv piedāvāto digitālo failu (turpmāk - Prece) pārdevējs IK RKE Group, reģistrācijas nr. 40002182500, PVN nr. LV40002182500, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Pirkšanas noteikumi

Visas cenas ir norādītas EUR ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21% apmērā.

Pircējs veic preču pasūtīšanu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu.

Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.

Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, izmantojot PayPal starpniecību vai norēķinu ar bankas karti.

Par katru veikto Pirkumu interneta veikals nosūta automātiski sagatavotu e-pastu un rēķinu Pircējam uz tā norādīto e-pasta adresi ar informāciju par to, kurā datumā, kādi produkti ir iegādāti un par kādu cenu tie ir iegādāti. Pircējam ir pienākums saglabāt šo e-pastu kā apliecinājumu ciekursmedia.lv digitālo failu iegādei.

Pircējam ir pienākums pēc iespējas drīzākā laikā lejupielādēt iegādātos materiālus savā personīgajā datorā vai citā datu glabātājā.

Pircējam izsūtītie rēķini ir sagatavoti elektroniski un derīgi bez paraksta, pamatojoties uz Likuma par grāmatvedību 7.1 pantu.

Piegādes nosacījumi

Visi interneta veikalā nopērkamie materiāli ir digitālā formātā. Pās apmaksas saņemšanas Pārdvējs nosūta iegādātos digitālos failus Pricējam uz viņa norādīto e-pasta adresi. Pircējam ir pienākums pēc iespējas drīzākā laikā lejupielādēt iegādātos materiālus savā personīgajā datorā vai citā datu glabātājā.

Ja Pircējs nesaņem e-pasta vēstuli, vispirms jāpārbauda, vai atsūtītais e-pasts nav nonācis SPAMa vai reklāmas e-pastu mapē. Pastāv iespēja, ka Pircējs ir norādījis nepareizu e-pasta adresi. Neskaidrību gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar IK RKE Group, rakstot e-pastu uz info@ciekursmedia.lv, un pēc problēmu novēršanas iegādātie materiāli nekavējoties tiks nosūtīti uz Pircēja e-pastu.

Atteikuma tiesības

Saskaņā ar 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.2 55 “Noteikumi par distances līgumu“ 22.13. apakšpunktu Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

Par Pircēja piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu uzskatāma māksājuma veikšana par izvēlēto Preci.

Pircējs var iesniegt iebildumu par preces pirkuma darījumu elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi info@ciekursmedia.lv. Pārdevējs e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā sniedz atbildi uz pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.